Animacja rzucania lasso (zadanie testowe)

Zadanie:
Zanimować rzut lasso z perspektywy FPP, bez użycia fizyki, tylko na kluczach i constrainach.
Druga animacja jest dodatkowa.

eng%20m.jpg en
pol%20m.jpg pl