Minotaur (zadanie testowe)

Zadanie:
Wykonać model minotaura pod grę MMO - z braku dostarczonych narzędzi / silnika - wizualizacja ze statusu z Mudbox'a.

eng%20m.jpg en
pol%20m.jpg pl