Mist Of Stagnation

Projekt niezależny od Osiris Studio Team.
Mam wykonać dwa mechy z pakietem animacji i textur.
Moja cześć jest jeszcze w trakcie pracy, ale co-nieco można już zobaczyć.

Pierwszy mech "Northland Pirate Mech":
Z grubsza zredukowany / zoptymalizowany z dostarczonego szkicu 3d do poziomu low-poly.
Normalki i textury wykonane w mudbox'e z niewielkimi poprawkami w photoshop'ie.

Siatka:

Pierwsza wersja textur:

Animacje ruchu:
Chód:

Bieg:

eng%20m.jpg en
pol%20m.jpg pl